Yayınlar

Prof. Dr. İsmail GÜVENÇ’ in Yayın Listesi

MAKALELER

M.1-SSCI, SCI-Expanded ve AHCI Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanan

1. Guvenç, I. 2002. Effect of Nitrogen Fertilization on Growth, Yield and Nitrogen Contents of Radishes. Gartenbauwissenschaft, 67, (1): 23-27. (Başlıca Eser).

2. Guvenc, I., 2002. Prediction of Viability of Onion (Allium cepa) Seeds by Boiling Water Test, The Indian J. Agricultural Sciences, 72, (2): 112-113.

3. Guvenc, I and Padem H., 2002. Effect of Foliar Application of Different Sources and Levels of Nitrogen on Growth and Yield of Tomato (Lycopersicon esculentum). The Indian J. Agricultural Sciences, 72, (2): 104-105

4. Yıldırım, E. and Güvenç, I., 2004. Intercropping in cucumber (Cucumis sativus) under greenhouse conditions. The Indian Journal of Agricultural Sciences, 74: 663-664.

5. Yıldırım E. and Guvenc I., 2005. Intercropping based on cauliflower: more productive, profitable and highly sustainable. European J. Agronomy, 22: 11-18.

6. Güvenç, İ., Yıldırım, E., 2005. Intercropping with eggplant for proper utilization of interspaces under greenhouse conditions. European Journal of Horticultural Science, 70, (6):300-302.

7. Güvenç, İ., Yıldırım, E., 2006. Increasing productivity with intercropping systems in cabbage production. Journal of Sustainable Agriculture, 28, (4): 29-44.

8. Guvenc  I., Karatas A. and H.C. Kaymak, 2006. Effect of Foliar application of urea, ethanol and putrecin on Growth and yield of Lettuce (Lactuca sativa). The Indian Journal of Agricultural Sciences. 76,(1): 23-25

9. Guvenc I. and Kaymak H.C., 2006. Suitability of boiling water test in prediction of seed viability of leek (Allium porrum) seeds. The Indian Journal of Agricultural Sciences 76, (7): 369-371.

10. Yildirim, E., Guvenc, I., Turan M., Karatas, A., 2007. Effect of foliar urea application on quality, growth, mineral uptake and yield of broccoli (Brassica oleracea L. var. italica).  Plant, Soil and Environment. 53, (3): 120-128.

11.Yildirim, E., Turan M.,  Guvenc, I.,  2008. Effect of foliar salicy acid applications on growth, chlorophyll, and mineral content of cucumber grown under salt stress. Journal of Plant Nutrition, 31: 593-612.

12. Kaymak, H.C., Yarali, F., Guvenc, I., Dönmez F.M., 2008. The Effect of Inoculation with Plant Growth Rhizobacteria (PGPR) on Root Formation of Mint (Mentha piperita L.) Cuttings, African Journal of Biotechnology, vol:7(24), pp:4479-4483.

13. Kaymak, H.C.,  Guvenc, I., Yarali, F. And  Dönmez M. F.,  2009. The effects of bio-priming with PGPR on germination radish (Raphanus sativus L) under saline conditions. Turkısh Journal Of Agrıculture And Forestry. 33 (2009) 173-179.

14. Kaymak, H.C., Yarali, F. and Guvenc, I., 2009. Effect of transplant age on growth and yield of broccoli (Brassica oleracea var. italica). The Indian Journal of Agricultural Sciences, 79(12): 972-975.

15. Kaymak HC, Guvenc I., Gurol A. 2010. Correlation between endogenous elements and development of hollowing in the root of radish (Raphanus sativus L.) cultivars. Žemdirbystė – Agriculture, 97(3): 97-104.

16. Kaymak HC, Guvenc I., Gurol A. 2010. Elemental Analysis of Different Radish (Raphanus sativus L.) Cultivars by Using Wavelength-Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometry (WDXRF). Bulgarian Journal of Agricultural Science, 16(6):769-774 (Bulg. J. Agric. Sci., 16: 769-774).

17. Kaymak HC. and Güvenç I. 2010. The influence of vernalization time and day length on flower induction of radish (Raphanus sativus L.) under controlled and field conditions. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 34(5): 401-413.(Turk. J. Agric. For. 34 (2010) 401-413)

18. Öncel M., Guvenc I. And Acemioğlu B., 2012. Use of pirina pretreated with hydrochloric acid fort he adsorption of methyl violet from aqueous solution. Asian Journal of Chemistry, 24, (4): 1698-1704.

M.2- SSCI, SCI-Expanded ve AHCI Kapsamı Dışında Yurtdışı Hakemli Dergilerde Yayınlanan

1. Dursun A., Guvenc I. and Turan M., 2002. Effects of Different levels of Humic Acid on Seedling Growth and Macro and Micronutrient Contents of Tomato and Eggplant. Acta Agrobotanica, 56, (2): 81-88.

2. Yıldırım E., Dursun A., Guvenc I. and Kumlay A.M., 2002. The Effects of Different Salt, Biostimulant and Temperature Levels on Seed Germination of Some Vegetable Species. Acta Agrobotanica, 56, (2): 75-80.

3. Guvenc I. and H.C. Kaymak, 2003. Prediction of Viability of Leek (Allium Porrum) Seeds by a New Test. Acta Agrobotannica, 56, (1/2), 21-25.

4. Yıldırım E. and Guvenc I., 2007.  Relationship between seed vigour and suboptimal temperature-salt tolerance in pepper (Capsicum annuum L.). Asian J. of Plant Sciences, 6, (3): 542-545.

5. Guvenc, I., Kaymak, H.C.  and Duman, S. 2009. Relations between boiling water test, standart germination test and field emerge of leek (A. Porrum L.) and onion (A. Cepa L.) seeds. Acta AgroBotanica, 62(2): 173-178.

6. Kaymak H.C.,  Guvenc I., Gurol A. and Bastug A., 2012. Relationship between element content determined by wavelength-dispersive x-ray fluorence spectrometry and field emergence of green bean seed. Sodininkyste Ir Darzininkyste. Mokslo Darbai, 31, (3-4): 47-57.

M.3- SSC, SCI-Expanded ve AHCI Kapsamı Dışındaki Yurtiçi Hakemli Dergilerde Yayınlanan

1.Alan, R. ve Güvenç, İ., 1994. Günün Farklı  Saatlerinde Uygulanan Yaprak Gübresinin Fasulyede Bazı Bakla Özellikleri İle Bakla Verimine Etkisi. Tr.J.Agricultural and Forestry, 18, (1): 27-32.

2. Alan, R. ve Güvenç, İ., 1994. Yaprak Gübresi Olarak Üre Uygulamasının Fasulyede Verim Ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi. Tr.J.Agricultural and Forestry, 18, (1): 33-38.

3. Güvenç, İ. ve Alan, R., 1994. Türkiye ile Avrupa Topluluğu Ülkeleri Sebzeciliğinin Temel Üretim Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25, (4):627-633

4. Güvenç, İ. ve Alan, R., 1994. Türkiye’nin Orta Doğu Ülkelerine Sebze İhracatı. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25, (2):269-274

5. Güvenç, İ. ve Alan, R., 1994. Türkiye’nin Avrupa Topluluğu Ülkelerine Sebze İhracatı. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25, (1) :94-99.

6. Güvenç, İ. ve Alan, R., 1995. Farklı Yaprak Gübrelerinin Fasulyede (Phaseolus vulgaris L.) Bazı Bakla Özellikleri İle Bakla Verimine Etkisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26, (2): 176-182

7. Kantar, F. ve Güvenç, İ., 1995. Fasulye (Phaseolus vulgaris L.)’de Tane Rengi ile Tohum Kalite İlişkisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26, (2): 235-244.

8. Kantar, F. ve Güvenç, İ., 1995. Türkiye’de Tescilli Fasulye Çeşitlerinin Çimlenme Sıcaklık İsteklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26, (2):285-293.

9. Güvenç İ., 1996. Farklı Üre Dozları ile Yaprak Gübrelemesinin Fasulyede Bazı Bakla Özelliklerine, Bakla Verimine ve Mineral Madde İçeriğine Etkisi. Anadolu Dergisi, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Yayın Organı, 6, (2): 112-119.

10. Güvenç İ. ve Kantar F., 1996. Tuza Dayanıklı Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Genotiplerinin Belirlenmesi. S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 9, (11): 144-15

11. Güvenç İ. ve Dursun A, 1996. Türkiye’nin Sebze Tohumluğu: Gereksinimi, Temini ve Dış Ticareti. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 27, (2): 334-340.

12. Güvenç İ. Ve Güngör F., 1996. Türkiye’de Tescilli Fasulye Çeşitlerine Ait Tohumların Fiziksel Özellikleri ve Besin Bileşimleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 27, (4): 524-529.

13. Güvenç İ. ve Kaya Y., 1996. Erzurum’da Sebze Olarak Değerlendirilen Yöresel Bazı Bitkiler. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 27, (3): 369-374.

14. Padem, H. ve Güvenç, İ., 1997. Farklı Dikim Zamanlarının Kırmızıbaş Lahanada (Brassica oleracea var. capitata subvar. F.rubra) Bitki Gelişmesi, Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 28, (3): 405-412.

15. Güvenç, İ., 1998. Fasulyede Tohumun Bazı Kalite Özellikleri Ve Laboratuar Testleri ile Çıkış Arasındaki İlişki. . Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29, (2): 279-286.

16. Elkoca E., Kantar F. ve Güvenç İ., 2003 Değişik Nacl Konsantrasyonlarının Kuru Fasulye (Phaseolus Vulgaris L.) Genotiplerinin Çimlenme Ve Fide Gelişmesine Etkileri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34, (1): 1-8.

17. Kaymak, H.Ç. ve Güvenç İ., 2003. Farklı Dikim Zamanlarının Erzurum Koşullarında Yüksek Tünelde Yetiştirilen Hıyarda Gelişme ve Verime Üzerine Etkisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34, (4): 317-319.

18. Güvenç İ., Kaymak H.Ç. ve Karataş A., 2004. Alçak Tünelde Farklı Dikim Zamanlarının Marulda Gelişme ve Verime Etkisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 35, (1-2): 35-38.

19. Kaymak HC., Güvenç I., Dursun A., 2005. Türkiye’de Sebze Tarımının Mevcut Durumu, Önemli Bazı Gelişmeler ve Çözüm Önerileri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 36, (2): 221-228.

20. Yıldırım E. Ve Güvenç İ., 2005. Deniz Yosunu Özü Uygulamalarının Tuzlu Koşullarda Pırasada Tohum Çimlenmesi Üzerine Etkisi. Bahçe, 34, (2): 83-87.

21. Yıldırım, E. ve Güvenç,İ., 2006. Salt Tolerance of Pepper Cultivars during Germination and Seedling Growth. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 30: 347-353.

22. Kaymak H.Ç. ve Güvenç, İ., 2007.Farklı Ekim Zamanlarının Turp (Raphanus sativus L.)’ta Bazı Gelişme Özellikleri ve Verime Etkisi. Alınteri Zirai Bilimler Dergisi, 12(B):6-12.

 23. Kaymak HC. ve Güvenç I., 2008. Taze Fasulye (Phaselus vulgaris L.) Tohumlarında Tarla Çıkışları ile Tohumların Fiziksel Özellikleri Ve Bazı Laboratuar Testleri  arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi. Alatarım, 7 (1): 36-43.

24. Güvenç I. ve Kaymak HC.,  2008. Türkiye’de Sebze Üretimi ve Tüketimindeki Değişme, Gereksinim ve Projeksiyon. Alınteri, 15 (B): 40-45.

25. Kaymak HC., Güvenç İ. 2010. Turp çeşitlerinin bazı fizyolojik bozukluklar bakımından değerlendirilmesi. TÜBAV Bilim Dergisi, 3 (2): 23-29.

M.4-Diğer Dergilerde Yayınlanan

1. Alan, R. ve Güvenç İ., 1992. Türkiye’nin Sebze İhracatına Genel Bir Bakış. Tarımda Kaynak Dergisi, 1, (1-2): 15-17.

BİLDİRİLER

B.1- Uluslararası Kongre Bildirileri

1. Güvenç, İ., Padem, H. and Alan R., 1995. Effect of Foliar Application of Urea on Yield and Yield Component of Pepper. 9 Th Symposium of CIEC: Soil Fertility and Fertilization Management, September 25-30, Kuşadası, P: 189-192.

2. Güvenç, İ., Padem, H. and Alan, R. 1995. Effect of Time of Day of Foliar Fertilizer Application On Yield And Yield Component Of Tomatoes. 9 Th Symposium of CIEC: Soil Fertility and Fertilization Management, September 25-30, p: 193-196.

3. Padem, H., Alan R. and Güvenç, İ. 1995. The Effect of Foliar Fertilizers on Yield Chlorophyll and Nutrient Contents of Lettuce (Lactuca Sativa L.). 9 Th Symposium of CIEC: Soil Fertility and Fertilization Management, September 25-30, p: 175-180.

4. Dursun, A., Güvenç, İ.  And Turan, M. 1998. Macro and micro nutrient contents of tomato (Lycopersicon esculentum L.) and eggplant (Solanum melongena L. Var esculentum) seedlings and their effects on seedling growth in relation to humic acid application. Improved Crop Quality by Nutrient Management. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London.

5. Güvenç, İ., Dursun, A. and Turan, M. 1999. Effects of different foliar fertilizers on growth, yield ant nutrient content of lettuce and crisp lettuce. Proc. Of The Int. Symp. On Greenhouse Management for Better Yield and Quality in Mild Winter Climates Eds. Y. Acta Hort. 486, p: 247-251.

6. Dursun, A. and  Güvenç, İ. 1999. Effects of different levels of humic acid on seedling growth of tomato and eggplant. Proc. Of The Int. Symp. On Greenhouse Management for Better Yield and Quality in Mild Winter Climates Eds. Y. Acta Hort. 486, p: 235-239.

7. Dursun, A., Yildirim, E., Güvenç, İ. And Kumlay, A.M. 2002. Effects of simulated acid rain on plant growth and yield of tomato (Lycopercicon esculentum). Proc. 2nd Balkan Symp. On Veg &Potatoes Eds. G. Paroussi et al. Acta Hort. 579, p: 245-248.

B.2.-Ulusal Kongre Bildirileri

1.Güvenç, İ. Ve Alan R., 1992. Farklı Yaprak Gübrelerinin Erzurum Koşullarında Yetiştirilen Yalova-17 Fasulye  Çeşidinde Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi. Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 13-16 Ekim 1992, Cilt II, s.135-139.

2. Alan, R., Padem, H. ve Güvenç, İ., 1992. Farklı Konsantrasyon ve Sayıda Kullanılan Bayfolan Yaprak Gübresinin Kızılhaç Fasulye Çeşidinde Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi. Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 13-16 Ekim 1992, Cilt II, s.141-145.

3. Alan, R., Padem, H. ve Güvenç, İ., 1992. Bazı Turp Çeşitlerinin Erzurum Koşullarına Adaptasyonu Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 13-16 Ekim 1992, Cilt II, s.125-129.

4. Padem, H., Alan, R. ve Güvenç, İ., 1992. Farklı Sulama Seviyelerinin Erzurum Koşullarında Yetiştirilen Lahanada Bitki Gelişmesine Ve Verime Etkileri. Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 13-16 Ekim 1992, Cilt II, s.115-120.

5. Güvenç, İ., 1995. Farklı Azot Kaynaklarının Turpta Yumru Gelişmesi ve Yumru Verimine Etkisi. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. 3-6 Ekim 1995, Cilt II, 346-349.

6. Güvenç, İ. ve Zülkadir, A., 1995. Farklı Fosfor Seviyelerinin Fasulyede Bitki Gelişimi ile Tane Verimine Etkisi. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. 3-6 Ekim 1995, Adana. Cilt II, 246-250.

7. Güvenç, İ. ve Alan, R., 1995. Farklı Sulama Seviyelerinin Fasulyede Tane Verimine Etkisi. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. 3-6 Ekim 1995, Cilt II, 251-254.

8. Padem, H., Alan, R. ve Güvenç, İ., 1995. Farklı Ortamların Hıyarda (Cucumis sativus L.)’da Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. 3-6 Ekim 1995, Adana. Cilt II, 149-153.

9. Güngör,F., Alan, R. ve Güvenç, İ., 1995. Farklı Ekim Sıklığının Maydanoz (Petroselinum crispum Mill.)’da Bitki Gelişmesine, Bazı Kalite Özelliklerine Ve Verime Etkisi. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. 3-6 Ekim 1995, Cilt II, 379-383.

10. Sevgican, A., Alan, R., Padem, H., Güvenç, İ., Tüzel, Y., Gül, A., Özcan, M., Kara, E.E. ve Balkaya, A. 1995. Sebze Tüketim Projeksiyonları Ve Üretim Hedefleri. Türkiye Ziraat Müh. IV. Teknik Kongresi 9-13 Ocak, Ziraat Bankası Kültür Yayını No: 26, s: 655-673.

11. Güvenç, İ., 1996. Farklı Azot Seviyelerinin Turpta Gelişme ve Verime Etkisi. GAP 1.Sebze Tarımı Sempozyumu, 7-12 Mayıs 1996, Şanlıurfa, s. 263-267.

12. Güvenç, İ. ve Alan, R., 1997. Farklı Sulama Seviyelerinin Fasulyede Bitki Gelişmesi ve Verime Etkisi. Türkiye 2. Tarla Bitkileri Kongresi, 22-25 Eylül, Samsun, s:580-582.

13. Güvenç, İ. ve Dursun, A., 1998. Oltu ve Yöresinde Mantar Yetiştirme İmkanları. Geçmişten Geleceğe Oltu ve Çevresi Sempozyumu. 1-3 Temmuz s: 464-468.

14. Güvenç, İ. Turan, M., ve Dursun, A., 1998. Farklı Yetiştirme Ortamlarının Hıyarda (Cucumis sativus L.) Fide Gelişimine Etkisi . 2. Sebze Tarımı Sempozyumu 28-30 Eylül Tokat s: 174-178.

15. Güvenç, İ.,  Dursun, A. ve Yıldırım, E., 1998. Turp Genotiplerinin Farklı Sıcaklıklarda Tuza Toleransı. 2. Sebze Tarımı Sempozyumu 28-30 Eylül, Tokat s: 268-273.

16. Güngör, F., Güvenç, İ ve Aslay, M. 1998. Bamya ve bezelyede tohumun bazı kalite özellikleri ve laboratuar testleri ile çıkış arasındaki ilişki. 2. Sebze Tarımı Sempozyumu, 28-30 Eylül Tokat, S: .

17. Dursun, A. ve Güvenç, İ., 1998. Oltu ve Yöresinde Açıkta ve Örtüaltında Sebze Yetiştiriciliği. Geçmişten Geleceğe Oltu ve Çevresi Sempozyumu. 1-3 Temmuz, s: 458-463.

18. Güngör, F., Alan, R. ve Güvenç, İ., 1998. Farklı Azot Seviyelerinin Maydanoz (Petroselinum crispum Mill.)’da Bitki Gelişmesine, Bazı Kalite Özelliklerine Ve verime Etkisi. Doğu Anadolu Tarım Kongresi,14-18 Eylül, Erzurum, s:652-659.

19. Turan, M., Dursun, A., Güvenç, İ. Ve Sezen, Y. 1999. Farklı yetiştirme ortamlarının domateste (Lycopersicon esculentum L.) besin elementi alımına etkisi. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 14-17 Eylül, Ankara, S. 937-942.

20. Güvenç, . İ. 2004. Kahramanmaraş’ta Sebze Tarımı Mevcut Durumu, Projeksiyonlar ve Öneriler. I. Kahramanmaraş Sempozyumu, 6-8 Mayıs, Kahramanmaraş, S: 1239-1245.

21. Güvenç . İ. ve H.Ç. Kaymak, 2004. Farklı Ebattaki Soğan(Allium cepa L.) Tohumlarında Tohum Canlılığının Hızlı Bir Metotla Tahmin Edilmesi. V. Sebze Tarımı Sempozyumu, 21-24 Eylül, Çanakkale, S:96-100.

22. H.Ç. Kaymak, İ. Güvenç ve  Dursun, A., 2004.Turp(Raphanus sativus L.)’ta Tohum Canlılığı ve Tohumun Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, V. Sebze Tarımı Sempozyumu, 21-24 Eylül, Çanakkale, S:359-363.

23. Karataş, A., İ. Güvenç ve Yıldırım E., 2004. Huş Yaparak Eksraktlarının Bazı Sebze Türlerinde Allelopatik Etkisi. V. Sebze Tarımı Sempozyumu, 21-24 Eylül, Çanakkale, S:355-358.

24. Şehirali S., Özgen M., Karagöz A., Sürek M., Adak S., Güvenç İ., Tan A., Burak M., Kaymak H.Ç., Kenar D., 2005. Bitki Genetik Kaynaklarının Korunma Ve Kullanımı. Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, 3-7 Ocak, Ankara, Cilt I., S: 253-274.

25. Yıldırım E., Güvenç İ., 2006, Bazı Biber Genotiplerinin Çimlenme Döneminde Tuza Dayanıklılıklarının Belirlenmesi.VI. Sebze Tarımı Sempozyumu, 19-22 Eylül, K.Maraş, S: 305-308.

26.Yıldırım E., Güvenç İ., ve Karataş., 2006, Yapraktan farklı sayıda Salisilik asit uygulamalarının hıyarda verim ve verim unsurlarına etkisi, VI. Sebze Tarımı Sempozyumu, 19-22 Eylül, K.Maraş, S: 90-94.

27.Kaymak H.Ç., Güvenç İ., Dursun A., Ekinci M. 2006. Farklı Ekim zamanlarının Değişik Taze fasulye çeşitlerinde Gelişme ve verime Etkisi. VI. Sebze Tarımı Sempozyumu, 19-22 Eylül, K.Maraş, S:300-304.

28. Kaymak H.Ç. ve Güvenç İ., 2006. Erzurum İlinde Değişik Sebze Türlerinde Perakende Ve Çiftçi Eline Geçen Fiyatların İncelenmesi. VI. Sebze Tarımı Sempozyumu, 19-22 Eylül, K.Maraş, S: 296-299.

29. Yaralı F. ve Güvenç İ, 2006. Farklı dikim Zamanlarının Değişik Brokoli Çeşitlerinde Bitki Gelişmesi ve Verime Etkisi. VI. Sebze Tarımı Sempozyumu, 19-22 Eylül, K.Maraş, S: 309-314.

30. Güvenç İ, 2007. Bayburt İli Aydıntepe İlçesinde Sebze Tarım İmkânları. Çiftçinin El Kitabı, Aydıntepe Kaymakamlığı, Bayburt,S: 146–149.

31. Kaymak H.Ç. ve Güvenç, İ., 2007. Fındık Turplarında Bazı gelişme Özellikleri ve verimin Belirlenmesi. Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 04-07 Eylül 2007, Cilt II, 161-166.

 

32. Güvenç, İ. ve Kaymak H.Ç. 2007. Erzurum Koşullarında Direkt Tohum Ekim Metoduna Elverişli Soğan Çeşitlerinin Belirlenmesi. Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 04-07 Eylül 2007, Cilt II, 157-159.

33. Yaralı F., Güvenç İ. ve Kaymak H.Ç. 2007. Fide Yaşının Değişik Brokoli Çeşitlerinde Kuru Madde Miktarı ve Verime Etkisi. Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 04-07 Eylül 2007, Cilt II, 153-156.

34.  Karataş, A., Yıldırım E. Ve   Güvenç İ.,  2007. Farklı Örtüaltı Yapılarında İlkbahar Dönemi Marul Yetiştiriciliğine Uygun Dikim Zamanlarının Belirlenmesi. VII Sebze Tarımı Sempozyumu. 26-29 Ağustos 2008, S: 218-221.

35.  Karataş, A., Yıldırım E. Ve   Güvenç İ.,  2007. Farklı Örtüaltı Yapıları ve Dikim zamanlarının Sonbahar Dönemi Yetiştiriciliğinde Marulda bitki gelişmesi ve Verime Etkisi. V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 04-07 Eylül 191-195.

36. Yaralı, F ve Güvenç İ., 2010. Farklı Dikim Zamanlarının Değişik Brokkoli (Brassica oleracea L. var. Italica) Çeşitlerinde Kuru Madde Miktarı ve Verime Etkisi. VIII. Sebze Tarımı Sempozyumu, 23-26 Haziran 2010 Van,  s: 604-610.

37. Kaymak H.Ç. ve Güvenç, İ., 2010. FarklıTurp(Raphanus sativus) çeşitlerinde Tohum Veriminin Belirlenmesi. VIII. Sebze Tarımı Sempozyumu, 23-26 Haziran 2010 Van,  s: 267-272.

38. Güvenç, İ., Paksoy S. ve Yöntem T., 2010. Şırnak’ta Tarım Sektörü, Tarıma Dayalı Sanayiler. Uluslar arası Şırnak ve Çevresi Sempozyumu, 14-16 Mayıs 2010, Şırnak, S: 1219-1232.

39. Erkan, B., Arpacı, B.B., Yaralı, F.ve Güvenç, İ. 2011. Kilis İlinin Tarımsal Üretim ve İhracatının TRC1 Bölgesinin Ekonomik Gelişimine Katkısı. III. Ulusal Yerel Ekonomiler Kongresi, 26-28 Mayıs 2011, Konya,  s: 192-206.

Prof. Dr İsmail GÜVENÇ

Kilis, Temmuz 2013