Görevler

    Atatürk Üniversitesi ve  Erciyes Üniversitesin’de Bölüm Başkanı olarak görev yaptı.  Erciyes Üniversitesin’de Yüksekokul Müdür Yardımcılığında bulundu. 2008 – 2012 yılları arasında Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör olarak olarak görev yaptı. Halen aynı ünversitenin 2. dönem rektörü olarak görev yapmaktadır.